diëtistenpraktijk A. Bakker‑Fransen
voedings- en dieetadvies, individuele begeleiding bij afvallen

Privacyverklaring

Als zorgverlener ga ik zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Dat was al vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Verder ben ik gebonden aan het medisch beroepsgeheim.

Als u gebruik maakt van mijn diensten dan heb ik gegevens van u nodig, zoals:
• Naam
• Geboortedatum
• Adresgegevens
• BSN
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Naam en polisnummer zorgverzekering
• Relevante medische gegevens

Waarom is dat nodig?
Deze persoonsgegevens heb ik nodig voor het uitvoeren van mijn werkzaamheden om u een persoonlijk advies te kunnen geven en om deze aan u te verstrekken.
In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van u. Dat doe ik alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot uw behandeling.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?
Uw persoonsgegevens worden 15 jaar na beëindiging van de dieetbehandeling bewaard. Dit is een verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst.
 
Delen met anderen
Uw gegevens zal ik indien noodzakelijk en met uw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (rapportage aan verwijzer, overdracht naar andere zorgverlener). Deze gegevensoverdracht voldoet aan de wettelijke voorschriften.
Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Hiervoor kunt u met mij contact opnemen. Ik zal dan een afspraak met u maken, omdat hiervoor altijd legitimatie noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om uw persoonsgegevens gaat.

Beveiliging
Ik neem de bescherming van uw gegevens serieus en heb hiervoor passende maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u desondanks de indruk dat uw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, uw gegevens onjuist bewaard worden of zonder uw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact met mij op.

Meer informatie
Als u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u met mij contact opnemen.
Voor meer informatie over privacy kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.